Instalatii de filtrare

 

Instalaţii de recirculare şi filtrare a apei în piscină
Filtre cu diatomită

Generalităţi:
Calitatea apei din piscine, conform normelor europene trebuie să se apropie de calităţile apei de băut şi anume:
• PH = 6,8 ÷ 8,5;
• transparenţă > 20 m;piscine1_th
• conţinutul de fier şi mangan < 0,3 mg/l;
• aciditatea > 4 mol/l;
• nitraţi < 40 mg/l;
• cloraţi < 100 mg/l;
• duritate apă 100 ÷ 350 mg/l.

Scopul recirculării şi filtrării apei:
• asigurarea calităţilor apei din piscină fără intervenţie brutală şi fără schimbarea proprietăţilor chimice;
• îndepărtarea din apa piscinei a impurităţilor şi micro-organismelor păstrând calităţile apei;
• prin procedeul de filtrare şi dezinfectare, împiedicarea modificării calităţilor apei;
• asigurarea unui procedeu economic din punct de vedere energetic şi ecologic;
• asigurarea permanentă a calităţilor apei, independent de condiţiile meteorologice,
de numărul de persoane din piscină, de cantitatea de impurităţi.

Instalaţia de recirculare şi filtrare tip CPM-PAC FILTRATION
folosind pentru filtrare diatomita

Schema tehnologică cuprinde 2 etape:
1. Filtrare apăpiscine2_th
Elemente de noutate:
• sistem deschis funcţionând în regim depresionar (vacuum);
• folosirea unei substanţe naturale ce asigură un grad foarte ridicat de filtrare.

Datorită sistemului deschis se poate urmări cu ochiul liber procesul de filtrare şi starea stratului de filtrare.
Datorită curgerii apei în sistem gravitaţional în filtru, la gurile de aspiraţie nu pot apărea pericole legate de aspiraţia accidentală a membrelor persoanelor din piscină.
Apa din piscină curge gravitaţional în corpul filtrului cu diatomită. în corpul filtrului se găsesc amplasate ramele de filtrare pe care se întinde o ţesătură specială. Pe această ţesătură se depune stratul de diatomită având o fineţe de filtrare de 3-5 µm. în circuit se amplasează o pompă de recirculare care absoarbe apa din corpul filtrului prin stratul de diatomită, împiedicând-o după filtrare să curgă înapoi în piscină.
Sonda măsoară permanent calitatea apei, instalaţia de reglare a pH şi a potenţialului redox comandând pompa de dozare a dezinfectantului, respectiv pompele de corecţie a pH-ului.
Datorită fineţii mari de filtrare nu se folosesc substanţe de floculare pentru reţinerea algelor şi a microorganismelor din apă.
Deoarece în procesul de filtrare nu se consumă apă, adaosul zilnic nu depăşeşte 3% din volum, cantitate pierdută prin evaporare şi împroşcare; nu se consumă energie suplimentară pentru încălzirea apei.
Instalaţia fiind complet automatizată nu este necesară intervenţia omului în proces.
Curăţarea lamelor de filtrare se face foarte uşor în interval de 10-14 zile în funcţie de solicitarea piscinei.
Dacă se respectă regulile elementare de igienă (duş înainte de intrarea în piscină) se aspiră periodic pereţii şi fundul piscinei, schimbarea apei se poate face la un interval de 1 an.

2. Clorinare apă (dezinfectare apă):
Este un proces foarte important în urma căruia se asigură calitatea apei din piscină.
Aparatul de menţinere şi reglare a pH şi a nivelului redox este de tip EDO, complet automatizat, fiind legat prin intermediul a două sonde în conductele de ieşire a apei din filtru. Aparatul măsoară continuu nivelul pH, aducându-l în intervalul 6,8-7,2 cu ajutorul pompei peristaltice de dozare a HCl (substanţă găsită în comerţ).
Dezinfectarea se realizează prin adăugarea de HYPO, dezinfectant banal, cu ajutorul celeilalte pompe peristaltice până când valoarea potenţialului redox este în jurul valorii de 720-740.

Avantajele instalaţiei de filtrare cu diatomită:
• siguranţă mare în exploatare;
• complet automatizată fără intervenţia omului;
• calitatea apei fiind menţinută la calitatea apei de băut fără adaos mare de substanţe chimice, este ecologică;
• economică din cauza consumului mic de energie şi substanţe chimice;
• spaţiul ocupat este foarte mic;
• capacitatea de filtrare este foarte mare;
• nu necesită substanţe chimice pentru floculare;
• împiedică formarea algelor verzi şi albastre;
• nu schimbă proprietăţile fizico-chimice ale apei.